ฤทัยรัตน์ “เจ้าแม่น้ำหอม” สร้างอาชีพแบรนด์ไทย

  • 0
ฤทัยรัตน์ ประสมทรัพย์ เจ้าของน้ำหอมกัลยา

About Author

วาทิต ประสมทรัพย์

ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์น้ำหอมกัลยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

Leave a Reply