Showing 21 Result(s)
น้ำหอมออร์แกนิก
บันทึกเรื่องราว

น้ำหอมออร์แกนิก

น้ำหอมออร์แกนิก มีราคาสูง ดังนั้นเจ้าของจึงต้องศึกษาความต้องการของตลาดให้เข้าใจอย่างแท้จริงเสียก่อนว่าต้องการแบบไหน เพื่อจะได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่าตรงจุด

น้ำหอมสุนัข
บันทึกเรื่องราว

6 วิธีใช้น้ำหอมสุนัขให้ปลอดภัย

น้ำหอมสุนัขควรมีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ น้อยที่สุด เช่น มีส่วนผสมของหัวน้ำหอมที่ไม่มากเกินไปจนเกิดการระคายเคืองต่อผิว ตลอดจนการใช้ส่วนผสมที่มาจากพืชทั้งหมด รวมถึงแอลกอฮอล์ และมัสก์ ที่เป็นส่วนผสมของน้ำหอมด้วย

ทำแบรนด์น้ำหอมติดรถยนต์
บันทึกเรื่องราว ความรู้การตลาด

น้ำหอมติดรถยนต์ – Hot Item สินค้าทำแบรนด์ 2022

จากการออกตลาดทั่วประเทศกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า สินค้าทำแบรนด์ยอดนิยม ได้แก่ น้ำหอมติดรถยนต์