Showing 24 Result(s)
เลือกกลิ่นน้ำหอมให้เหมาะกับโอกาส
บันทึกเรื่องราว

เสริมลุคให้ดูดีโดยการเลือกใช้กลิ่นน้ำหอมให้เหมาะกับโอกาส

การใช้กลิ่นน้ำหอมให้เหมาะกับโอกาสก็เป็นสิ่งที่เสริมลุคให้ดูดี เพราะคนที่เราต้องพบเจอด้วยหรือพูดคุยด้วยนั้นต้องได้กลิ่นน้ำหอมของเรา

น้ำหอมออร์แกนิก
บันทึกเรื่องราว

น้ำหอมออร์แกนิก

น้ำหอมออร์แกนิก มีราคาสูง ดังนั้นเจ้าของจึงต้องศึกษาความต้องการของตลาดให้เข้าใจอย่างแท้จริงเสียก่อนว่าต้องการแบบไหน เพื่อจะได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่าตรงจุด

น้ำหอมสุนัข
บันทึกเรื่องราว

6 วิธีใช้น้ำหอมสุนัขให้ปลอดภัย

น้ำหอมสุนัขควรมีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ น้อยที่สุด เช่น มีส่วนผสมของหัวน้ำหอมที่ไม่มากเกินไปจนเกิดการระคายเคืองต่อผิว ตลอดจนการใช้ส่วนผสมที่มาจากพืชทั้งหมด รวมถึงแอลกอฮอล์ และมัสก์ ที่เป็นส่วนผสมของน้ำหอมด้วย