บันทึกเรื่องราว

ระดับแนวกลิ่นของน้ำหอม

น้ำหอมจะมีระดับแนวกลิ่น ที่เรียกว่า Perfume note ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จมูกของเราจะได้รับหรือสัมผัสกับกลิ่นต่าง ๆ ที่ผสมกันอยู่ในน้ำหอม

ระดับแนวกลิ่นของน้ำหอม แบ่ง ได้ 3 ระดับคือ 

1. Top note เป็นกลิ่นของน้ำหอมที่ระเหยส่งกลิ่นอออกมาเป็นตัวแรกสุดมักทำจากสารประกอบโมเลกุลเล็กที่ ระเหยได้ง่ายโดยกลิ่นช่วงนี้ จะอยู่ได้ประมาณช่วง  15 – 20  นาทีแรกหลังจากใส่น้ำหอม กลุ่มน้ำหอมที่เหมาะสำหรับ top note ก็ได้แก่ Citrus และ Aromatic.

2. Middle note เป็นกลิ่นของน้ำหอมตัวหลักในน้ำหอมชนิดนั้นๆ  จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 15 – 20 นาที  – 5 ชั่วโมงหลังจากใส่น้ำหอม น้ำหอมกลุ่มที่มักถูกใช้เป็น middle note ได้แก่ floral, green, fruity, และ spice

3. Base note (Lasting note) เป็นกลิ่นของน้ำหอมในช่วงที่น้ำหอมส่วนมากแห้งหมดไปแล้วเป็นกลิ่นส่วนสุดท้ายของน้ำหอม สามารถอยู่ได้นานถึง 24 ชม. หรือมากกว่านั น วัตถุดิบชนิดที่นำมาท าเป็น Lasting notes มักทำจาก สารประกอบโมเลกุลใหญ่ที่ระเหยได้ช้า จัดเป็น Fixative มีลักษณะของกลิ่นที่ไม่รุนแรงหรือโดดเด่น แต่เป็นกลิ่นที่มีลักษณะหอมแบบเรียบ ๆ น้ำหอมที่มักถูกใช้เป็น base note ได้แก่น้ำหอมจำพวก wood และ balsamic

ปรับปรุงข้อมูลจาก

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์น้ำหอม ทักไลน์เลยค่ะ

@kanlayaperfume
เพิ่มเพื่อนในไลน์น้ำหอมกัลยา