ความรู้การตลาด

น้ำหอมปลอม น้ำหอมแท้ น้ำหอมเทียบเคียง

น้ำหอม ถือ เป็นสินค้าในประเภทเครื่องสำอาง ส่วนคำว่าน้ำหอมแท้ น้ำหอมปลอม และน้ำหอมกลิ่นเทียบเคียงนั้นคืออะไร มีอันตรายหรือไม่ มาอ่านกันค่ะ

มาตรา 29 ของพรบ.เครื่องสำอาง 2558 เขียนไว้ว่า “เครื่องสำอางที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเครื่องสำอางปลอม (1) เครื่องสำอางที่ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือแหล่งผลิตที่มิใช่ความจริง (2) เครื่องสำอางซึ่งมีสารสำคัญขาดหรือเกินกว่าร้อยละยี่สิบตามที่จดแจ้งไว้ต่อผู้รับจดแจ้งหรือตามที่ระบุไว้ในฉลาก”

การที่บางคนเข้าใจว่าน้ำหอมที่ขายโดยใช้กลิ่นเทียบเคียงนั้น เป็นน้ำหอมปลอม อาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่ โดยให้พิจารณา 2 ข้อหลัก

  1. น้ำหอมนั้นมีแบรนด์ที่ชัดเจนหรือไม่
  2. น้ำหอมนั้นมีเลขจดแจ้งที่ถูกต้องไหม รายละเอียดของสินค้าแจ้งที่ฉลากครบถ้วนหรือไม่ (ชื่อแบรนด์ ส่วนประกอบ ชื่อผู้ผลิต ปริมาตร วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ เลขจดแจ้ง) ทุกอย่างต้องถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ https://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/main/search_center_main.aspx
  3. ถ้ามีข้อใดที่ตรวจสอบแล้ว และมีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือไม่ตรงกับระบบของกระทรวงสาธารณสุข ถึงจะเรียนว่าเครื่องสำอางปลอมค่ะ

กลิ่นไม่มีลิขสิทธิ์ คือ เราสามารถขายน้ำหอมกลิ่นเทียบเคียงได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ถ้าเราไม่ใช้ชื่อ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อธิบายง่ายๆ ก็คือ อย่าไปใช้ชื่อกลิ่นของเค้า ให้ตั้งชื่อใหม่เอาตามที่เราชอบหรือใกล้เคียงกับของเค้าได้ แต่ห้ามทำให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดเท่านี้ คุณจะสามารถขายน้ำหอมกลิ่นเทียบเคียงได้อย่างสบายใจ

ถ้าถามว่าอันตรายถึงชีวิตไหม คงไม่ เพราะน้ำหอมเป็นเครื่องสำอางประเภทที่ฉีดที่ผิวกายเท่านั้น คงไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแน่นอน แต่ถ้าส่วนประกอบที่ใช้ไม่ได้คุณภาพก็อาจจะทำให้เกิดการรคายเคืองที่ผิวหนัง หรือบริเวณที่ฉีดได้ หรืออาจจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ได้ อย่างไรก็ดี ให้ระวังในการใช้น้ำหอม ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ดีที่สุดค่ะ

@kanlayaperfume
เพิ่มเพื่อนในไลน์น้ำหอมกัลยา