ความรู้การตลาด

การขอเลขจดแจ้งในการผลิตน้ำหอม

การขอเลขจดแจ้ง ในการ ผลิตน้ำหอม
เยี่ยมชมหน้านี้5593 เยี่ยมชมวันนี้ 14 ทั้งหมด 500404

เลขจดแจ้งคืออะไร ทำไมการผลิตน้ำหอมต้องขอเลขจดแจ้ง

เลขจดแจ้งเหมือนกับเลข อย. หรือไม่

ดังนั้น ก่อนจะผลิตน้ำหอมในแบรนด์ของตัวเอง เราต้องเข้าใจความเป็น “น้ำหอม” ก่อนนะคะ

ความหมายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำหอม

“เครื่องสําอาง” หมายความว่า  วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทําด้วยวิธีอื่นใด กับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงสี ลักกษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่างๆ สําหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย

ตามพระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558   น้ำหอมถือเป็น “เครื่องสำอาง” ประเภทหนึ่ง

จะต้องขอ อย. หรือขอเลขจดแจ้ง

อย. ย่อมาจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล และคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ 6 อย่าง ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมไปถึงส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้องถูกหลักวิชาการมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค   

  • เครื่องหมาย อย. ใช้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องมือแทย์ที่ต้องมีใบอนุญาต วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น ยาฆ่าแมลง 
  • เลขที่ใบรับแจ้ง หรือเลขจดแจ้ง ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. ได้แก่ ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด เครื่องมือแพทย์ทั่วไป วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ แต่อาจจะต้องมีทะเบียนยากำกับบนผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

ดังนั้นการผลิตน้ำหอมที่ถูกกฏหมาย จึงต้องขอเลขที่ใบรับแจ้ง หรือเลขจดแจ้งให้ถูกต้อง

สนใจผลิตน้ำหอมในแบรนด์ของตัวเอง ทักเข้ามาคุยกันค่ะ