Showing 2 Result(s)
วิธีตั้งราคาสินค้า
ความรู้การตลาด

วิธีตั้งราคาสินค้า ฉบับเข้าใจง่าย

การตั้งราคาสินค้าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในมุมของลูกค้า ราคา หมายถึงความพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าที่ได้รับ ส่วนในมุมของผู้ขาย ราคาสะท้อนถึงความรวยหรือความเจ๊งกันเลยทีเดียว