Showing 6 Result(s)
วิธีตั้งราคาสินค้า
ความรู้การตลาด

วิธีตั้งราคาสินค้า ฉบับเข้าใจง่าย

การตั้งราคาสินค้าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในมุมของลูกค้า ราคา หมายถึงความพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าที่ได้รับ ส่วนในมุมของผู้ขาย ราคาสะท้อนถึงความรวยหรือความเจ๊งกันเลยทีเดียว

สินค้าฝากขาย น้ำหอมกัลยา
ความรู้การตลาด

วิธีเพิ่มรายได้เพิ่มกำไรให้ธุรกิจค้าปลีก โดยไม่ต้องลงทุน

หลายร้านมียอดขายลดลง กำไรหดหาย แต่ด้วยสายเลือดของความเป็นเจ้าของธุรกิจ ทำให้เราต้องคิดตลอดเวลา ว่าทำอย่างไร จึงจะสามารถเพิ่มรายได้ เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของเราได้