Showing 1 Result(s)
ฤทัยรัตน์ ประสมทรัพย์ เจ้าของน้ำหอมกัลยา
ข่าวสาร

ฤทัยรัตน์ “เจ้าแม่น้ำหอม” สร้างอาชีพแบรนด์ไทย

ฤทัยรัตน์ ประสมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท งามดีช้อปปิ้ง จำกัด เจ้าของน้ำหอมกัลยา จากผู้ช่วยทันตแพทย์ สู่นักประชาสัมพันธ์ นักวิจัย และก้าวสู่ความเป็นนักธุรกิจ