Showing 11 Result(s)
ทำแบรนด์น้ำหอมติดรถยนต์
บันทึกเรื่องราว ความรู้การตลาด

น้ำหอมติดรถยนต์ – Hot Item สินค้าทำแบรนด์ 2022

จากการออกตลาดทั่วประเทศกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า สินค้าทำแบรนด์ยอดนิยม ได้แก่ น้ำหอมติดรถยนต์

วิเคราะห์ตลาดน้ำหอม ทำแบรนด์น้ำหอม
ความรู้การตลาด

วิเคราะห์ตลาดน้ำหอม 2564 Thailand Only

จะเริ่มทำแบรนด์น้ำหอม ไม่ต้องคิดซับซ้อน แต่ต้อง “เข้าใจ” ตลาด และการตลาดให้ชัดเจน การตลาดมีช่องว่างเสมอ อยู่ที่คุณจะหาเจอหรือเปล่า

วิธีตั้งราคาสินค้า
ความรู้การตลาด

วิธีตั้งราคาสินค้า ฉบับเข้าใจง่าย

การตั้งราคาสินค้าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในมุมของลูกค้า ราคา หมายถึงความพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าที่ได้รับ ส่วนในมุมของผู้ขาย ราคาสะท้อนถึงความรวยหรือความเจ๊งกันเลยทีเดียว